Retorikkurser.nu

Retorik och kända talare

Kända retoriska tal

Många människor förknippar retorik med kända tal och lika skickliga som kända talare. Svenska Retoriksällskapet tipsar om historiska tal hållna av personer som blivit kända både för sina livsgärningar och för sin förmåga att hålla tal.

 

Självklart visar talen prov på stor retorisk skicklighet. Talarna är skickliga retoriker. De för fram budskap som fastnar i människors medvetande. Talen berör mottagarna. I flera fall har talen även påverkat och förändrat människors sätt att se på sin tillvaro. I vissa fall har talen gett uttryck för stora visioner. Talarna har förmedlat en tro, en dröm och strävan efter en bättre framtid. Genom väl valda ord, intresse och engagemang för sina ämnen, men också ethos och pathos, så lyckas de väl i sin intention om att fånga och fänglsa sin publik.

 

 

Kända tal som har gått till historien:

Kända tal och kända talare » 

Praktisk retorik

Kurs, 15 poäng.

Vill du bli en bättre talare som fångar dina åhörares intresse? Kursen i praktisk retorik kombinerar klassisk retorik med modern kommunikationsvetenskap och innehåller både teori och praktiska övningar.
Läs mer: Stockholms universitet 

Retorik i teori och praktik

Kurs, 30 poäng.

På kursen studeras både retorikens historia och retoriken i dagens samhälle. Tal och texter från olika tider och kulturer analyseras.

Läs mer: Lunds universitet