Retorikkurser.nu

Ledarskapsutbildningar

Retorik för chefer och ledare

I rollen som chef eller arbetsledare ställs det allt högre krav på förmågan att kommunicera med skicklighet. Arbetar du som arbetsledare, gruppledare, projektledare, teamledare, mellanchef eller företagsledare? Söker du en kurs eller utbildning inom retorik för chefer och ledare. Läs gärna mer om retorik för ledare på Ledarskapsutbildningar.nu.
Läs mer: Ledarskapsutbildningar

Retoriska tal

Läs mer: Kända retoriker

Praktisk retorik

Kurs, 15 poäng.

Vill du bli en bättre talare som fångar dina åhörares intresse? Kursen i praktisk retorik kombinerar klassisk retorik med modern kommunikationsvetenskap och innehåller både teori och praktiska övningar.
Läs mer: Stockholms universitet 

Retorik i teori och praktik

Kurs, 30 poäng.

På kursen studeras både retorikens historia och retoriken i dagens samhälle. Tal och texter från olika tider och kulturer analyseras.

Läs mer: Lunds universitet