Retorikkurser.nu

Gå en utvecklande retorikkurs i Stockholm 

Företagsinterna retorikkurser:
Läs mer: Företagsanpassade kurser

Personalutbildnignar
Läs mer: Personalutveckling

Retorik i praktiken.

Läs mer: Utbildning i Stockholm

Mer information kommer inom kort.

Praktisk retorik

Kurs, 15 poäng.

Vill du bli en bättre talare som fångar dina åhörares intresse? Kursen i praktisk retorik kombinerar klassisk retorik med modern kommunikationsvetenskap och innehåller både teori och praktiska övningar.
Läs mer: Stockholms universitet 

Retorik i teori och praktik

Kurs, 30 poäng.

På kursen studeras både retorikens historia och retoriken i dagens samhälle. Tal och texter från olika tider och kulturer analyseras.

Läs mer: Lunds universitet